Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

Sist faglig oppdatert: 15. mai 2023 Skriv ut

Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK)

Legemidler og vaksiner

Vaksinering og vaksineutstyr i vaksinasjonsprogrammet

Legemiddelbehandling av covid-19

Legemidler og medisinsk utstyr

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Allmennlegetjenesten

Helsepersonell bør være oppdatert på gjeldende retningslinjer under covid-19-pandemien og bør implementere tiltak for å begrense mulig smittespredning på fastlegekontoret

Anbefaling

Det er viktig for helsepersonell å være oppdatert på de til enhver tid gjeldende retningslinjer, for å kunne gi råd til pasienter og iverksette riktige tiltak. Basale smittevernrutiner skal alltid følges.

Dersom pasienter har luftveissymptomer og andre symptomer forenelige med covid-19 gjelder det fortsatt at man skal holde seg hjemme. Videokonsultasjon bør fortsatt brukes når det er mulig ved ØLI symptomer hos pasienter. Ved behov for fysisk undersøkelse, må nødvendige smitteverntiltak iverksettes.

Enkelte grupper har høyere risiko for å utvikle alvorlig sykdom hvis de blir smittet av SARS-CoV-2. Behandling med nirmatrelvir + ritonavir (Paxlovid) bør vurderes for voksne med positiv test for SARS-CoV-2 og høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom.

Vi viser til:

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Det er viktig for helsepersonell å ha oversikt over kriterier for eventuell testing, behandling, karantene og isolering under pandemien, slik at de kan gi god informasjon, iverksette riktig tiltak og begrense smittespredning.

Sist faglig oppdatert: 21.12.2022

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten bør bidra til at foresatte får tilstrekkelig informasjon og veiledning til å vurdere luftveissymptomer hos barn og unge

Anbefaling

Målet med veiledningen er å hjelpe foresatte til å vurdere når barn og unge bør holdes hjemme fra skole og barnehage, når de bør kontakte lege for undersøkelse og når de bør testes.

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Anbefalingene er for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og har som formål å sikre gode vurderinger, redusere risiko for at alvorlig sykdom blir oversett og gi kontinuitet i oppfølgingen av syke barn under covid-19-pandemien.

Sist faglig oppdatert: 20.12.2022

Kurs og opplæring

Rehabilitering etter covid-19, kurs og webinar

Prioritering i helsetjenesten

Juridiske utgangspunkter

Spesialisthelsetjeneste