Prioriteringsveileder – infeksjonssykdommer

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015

Tilstander for infeksjonssykdommer

Diabetiske fotsår - infeksjonstruet, ved lokale infeksjonstegn uten allmennpåvirkning

Feber - ukjent årsak, minst 3 ukers varighet

Hepatitt B, kronisk

Herpes simplex-infeksjon, residiverende

Hiv-infeksjon

Infeksjonstendens hos voksen ikke-hiv-pasient

Lymfeknutesvulst

Malariamistanke

Nevroborreliose

Syfilis

Tuberkulose

Utmattelse

Vaksinering, profylakse og infeksjonsforebyggende råd i forbindelse med reise