Prioriteringsveileder – lungesykdommer

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015

Tilstander for lungesykdommer

Astma

Dyspnoe

Hoste

Infeksjoner

KOLS

Lungefortetninger/hæmoptyse

Pleurasykdom

Respirasjonssvikt

Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser