Prioriteringsveileder – nyresykdommer

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015 Skriv ut

Tilstander for nyresykdommer

Behandlingsresistent hypertensjon og/eller mistanke om sekundær hypertensjon

Etablert proteinuri

Isolert asymptomatisk mikroskopisk hematuri

Nedsatt GFR

Polycystisk nyresykdom (voksen type)