Prioriteringsveileder – nyresykdommer

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015

Tilstander for nyresykdommer

Etablert proteinuri

Isolert asymptomatisk mikroskopisk hematuri

Polycystisk nyresykdom (voksen type)