Prioriteringsveileder – psykisk helsevern for barn og unge

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015

Tilstander for psykisk helsevern for barn og unge

Angstlidelser

Atferdsforstyrrelse/trasslidelse

Bekymring for barn under 6 år

Bipolar lidelse

Depresjon

Forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet (ADHD) - mistanke

Psykiske symptomer - alvorlige, sekundært til somatisk sykdom

Psykiske vansker - lettere

Psykose

Selvskading

Skolevegring

Spiseforstyrrelser

Språk- og lærevansker - spesifikke, uten alvorlige psykiske symptomer

Tourettes syndrom

Traumer, kriser eller katastrofer - alvorlige psykiske reaksjoner

Tvangstanker og/eller tvangshandlinger - tilbakevendende

Utviklingsforstyrrelser/autismespekter tilstander, mistanke om gjennomgripende forstyrrelser/tilstander