Prioriteringsveileder – psykisk helsevern for voksne

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015

Tilstander for psykisk helsevern for voksne

ADHD - alvorlige symptomer og nedsatt funksjon

Angst og tvang

Bipolar lidelse

Depresjon

Psykoselidelse

Psykoseutvikling

Spiseforstyrrelser