Prioriteringsveileder – tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Sist faglig oppdatert: 22. oktober 2015

Tilstander for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Andre rusmidler - ikke dekket i andre tilstandsgrupper

Avhengighet

Doping/androgene anabole steroider

Patologisk spillelidenskap

Risiko for reaktivering av tidligere alvorlig avhengighetstilstand

Risikofylt bruk av rusmidler

Uavklart rusmiddelproblem