Ansatte gis lite handlingsrom

Denne artikkelen viser at begrensede ressurser gir ansatte lite handlingsrom og pasientene få muligheter for å velge tjenestetilbud. Hjemmetjenestens fokus på aktivitet og selvhjulpenhet utfordrer brukermedvirkningen.
Ansatte gis lite handlingsrom
Ansatte gis lite handlingsrom. Foto: Skjermdum Tidsskrift for omsorgsforskning
Publisert 23. januar 2020 | Sist oppdatert 04. februar 2020

Klikk her for å komme til artikkelen.