Ansatte gis lite handlingsrom

Publiseringsdato 23.01.2020
Ansatte gis lite handlingsrom
Ansatte gis lite handlingsrom. Foto: Skjermdum Tidsskrift for omsorgsforskning
Denne artikkelen viser at begrensede ressurser gir ansatte lite handlingsrom og pasientene få muligheter for å velge tjenestetilbud. Hjemmetjenestens fokus på aktivitet og selvhjulpenhet utfordrer brukermedvirkningen.