Brukermedvirkning for innvandrere

Ifølge lovverket skal pasienter og brukere involveres i avgjørelser om sin egen helse. Det gjelder også når pasienten snakker polsk, litauisk eller somali. Så hva gjør du, når kvinnen som ikke snakker norsk og som har liten tillit til helsevesenet, skal være med å bestemme hvilken behandling hun skal få? Monika Dybdahl Jakobsen og Ragnhild Storstein Spilker har skrevet en oppsummering av kunnskap om brukermevirkning for innvandrere.
Brukermedvirkning for innvandrere
Monika Jakobsen og Ragnhild Storstein. Foto: Privat
Publisert 13. november 2020 | Sist oppdatert 13. november 2020

Klikk her for å komme til oppsummeringen.