«Kom inn i mitt hjem, så interessant å møte deg»

Publiseringsdato 03.01.2023
«Kom inn i mitt hjem, så interessant å møte deg»
Sigrid Stjernswärd, Jette Westenholz Jørgensen og Stinne Glasdam. Foto: Privat

Innvandrere som tar sykepleierutdanning i Danmark blir i tatt godt i mot av pasienter som hjemmetjenesten følger opp. Å forstå rollen sin som kommende sykepleier var derimot mer utfordrende. Det er konklusjonen fra en studie i Danmark av Stjernswärd, Jørgensen og Glasdam. Omtalt i Tidsskrift for omsorgsforskning.