«Kom inn i mitt hjem, så interessant å møte deg»

Innvandrere som tar sykepleierutdanning i Danmark blir i tatt godt i mot av pasienter som hjemmetjenesten følger opp. Å forstå rollen sin som kommende sykepleier var derimot mer utfordrende. Det er konklusjonen fra en studie i Danmark av Stjernswärd, Jørgensen og Glasdam. Omtalt i Tidsskrift for omsorgsforskning.

«Kom inn i mitt hjem, så interessant å møte deg»
Sigrid Stjernswärd, Jette Westenholz Jørgensen og Stinne Glasdam. Foto: Privat
Publisert 03. januar 2023 | Sist oppdatert 24. februar 2023

Klikk her for å lese artikkelen.