Slik kan personer med utviklingshemming styrkes i egne valg

Alle personer med utviklingshemming har rett til å delta i beslutninger som angår dem så langt det er mulig. Da blir kunnskap om beslutningsstøtte viktig. Dette er tema i kunnskapsoppsummering til Sølvi Linde i Omsorgsbiblioteket.

Slik kan personer med utviklingshemming styrkes i egne valg
Sølvi Linde. Foto: Privat
Publisert 28. juni 2022 | Sist oppdatert 24. februar 2023

Klikk her for å komme til oppsummeringen av kunnskap.