Tause normer kan skape utenforskap

Mange ansatte ved norske sykehjem har ikke bakgrunn for å vite hva som menes med uttrykk for arbeidsmetodikker som å «jobbe med henda på ryggen» og «miljøarbeid». Taus kunnskap kan forsterke et utenforskap, særlig hos ansatte med innvandrerbakgrunn og som har små stillinger, skriver Laila Tingvold og Anette Fagertun i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Tause normer kan skape utenforskap
Laila Tingvold og Anette Fagertun. Foto: Privat og Mauricio Esteban Pavez Ramirez
Publisert 15. desember 2022 | Sist oppdatert 24. februar 2023

Les mer: https://bit.ly/3P96k6z