Velge ut fra hudfarge?

Valgmulighetene i kommunale helse- og omsorgstjenester kan gi økt livsglede. Men hvor går grensen? Skal tjenestemottakerne også ha frihet til å velge helsepersonell ut fra hudfarge? diskuterer Palle Storm og Gudmund Ågotnes (bildet) i ny artikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Velge ut fra hudfarge?
Gudmund Ågotnes. Foto: Privat
Publisert 20. desember 2022 | Sist oppdatert 24. februar 2023

Les mer: https://bit.ly/3FoCCWK