Velge ut fra hudfarge?

Publiseringsdato 20.12.2022
Velge ut fra hudfarge?
Gudmund Ågotnes. Foto: Privat

Valgmulighetene i kommunale helse- og omsorgstjenester kan gi økt livsglede. Men hvor går grensen? Skal tjenestemottakerne også ha frihet til å velge helsepersonell ut fra hudfarge? diskuterer Palle Storm og Gudmund Ågotnes (bildet) i ny artikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning.