Pakkeforløp for brystkreft

Sist faglig oppdatert: 01. august 2016

Inngang til pakkeforløp for brystkreft

Utredning av brystkreft

Behandling av brystkreft

Oppfølging og kontroll av brystkreft

Registrering av koder i pakkeforløp for brystkreft