Pakkeforløp for galleveiskreft

Sist faglig oppdatert: 01. august 2016

Inngang til pakkeforløp for galleveiskreft

Utredning av galleveiskreft

Behandling av galleveiskreft

Oppfølging og kontroller

Registrering av koder i pakkeforløp for galleveiskreft