Pakkeforløp for hjernekreft

Sist faglig oppdatert: 01. august 2016 Skriv ut

Inngang til pakkeforløp for hjernekreft

Utredning av hjernekreft

Behandling av høygradig hjernesvulst

Oppfølging og kontroller av høygradig hjernesvulst

Registrering av koder i Pakkeforløp for hjernekreft