Pakkeforløp for hode-halskreft

Sist faglig oppdatert: 01. august 2016

Inngang til pakkeforløp for hode-halskreft

Utredning av hode-halskreft

Behandling av hode-halskreft

Oppfølging og kontroll av hode-halskreft

Registrering av koder i pakkeforløp for hode-halskreft