Kodeveileder – nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus

Sist faglig oppdatert: 30. september 2022

Forløpstider og registrering av koder

Rusbehandling (TSB)