Pakkeforløp for kreft hos barn

Sist faglig oppdatert: 30. august 2016 Skriv ut

Inngang til pakkeforløp for kreft hos barn

Utredning av kreft hos barn

Behandling av kreft hos barn

Oppfølging og kontroll av kreft hos barn

Registrering av koder i pakkeforløp for kreft hos barn