Pakkeforløp for kreft hos barn

Sist faglig oppdatert: 30. august 2016

Inngang til pakkeforløp for kreft hos barn

Utredning av kreft hos barn

Behandling av kreft hos barn

Oppfølging og kontroll av kreft hos barn

Registrering av koder i pakkeforløp for kreft hos barn