Pakkeforløp for livmorkreft

Sist faglig oppdatert: 01. august 2016

Inngang til pakkeforløp for livmorkreft

Utredning av livmorkreft

Behandling av livmorkreft

Oppfølging og kontroll av livmorkreft

Registrering av koder i pakkeforløp for livmorkreft