Pakkeforløp for lungekreft

Sist faglig oppdatert: 01. august 2016

Inngang til pakkeforløp for lungekreft

Utredning av lungekreft

Behandling av lungekreft

Oppfølging og kontroll av lungekreft

Registrering av koder i pakkeforløp for lungekreft