Pakkeforløp for lymfomer

Sist faglig oppdatert: 30. desember 2022

Inngang til pakkeforløp for lymfomer

Utredning av lymfomer

Behandling av lymfomer

Oppfølging og kontroll av lymfomer

Registrering av koder i pakkeforløp for lymfomer