Pakkeforløp for myelomatose

Sist faglig oppdatert: 30. desember 2022

Inngang til pakkeforløp for myelomatose

Utredning av myelomatose

Behandling av myelomatose

Oppfølging og kontroller av myelomatose

Registrering av koder i pakkeforløp for myelomatose