Pakkeforløp for nevroendokrine svulster

Sist faglig oppdatert: 01. august 2016 Skriv ut

Inngang til pakkeforløp for nevroendokrine svulster

Utredning av nevroendokrine svulster

Behandling av nevroendokrine svulster

Oppfølging og kontroll av nevroendokrine svulster

Registrering av koder i pakkeforløp for nevroendokrine svulster