Pakkeforløp for nyrekreft

Sist faglig oppdatert: 01. august 2016 Skriv ut

Inngang til pakkeforløp for nyrekreft

Utredning av nyrekreft

Behandling av nyrekreft

Oppfølging og kontroll av nyrekreft

Registrering av koder i pakkeforløp for nyrekreft