Pakkeforløp for sarkom

Sist faglig oppdatert: 01. august 2016

Inngang til pakkeforløp for sarkom

Utredning av sarkom

Behandling av sarkom

Oppfølging og kontroll av sarkom

Registrering av koder i pakkeforløp for sarkom