Ivaretakelse av somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer

Sist faglig oppdatert: 30. september 2022

Kardiometabolske risikofaktorer

Røyking

Ernæring, fysisk aktivitet og søvn

Somatiske følgetilstander ved problematisk alkoholbruk

Somatiske komplikasjoner ved injisering av rusmidler

Tannhelse