Psykisk helsevernlovens forskrift med kommentarer

Sist faglig oppdatert: 05. desember 2022

Øyeblikkelig hjelp, godkjenning av institusjoner og faglig ansvarlig

Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern m.m.

Skjerming, undersøkelse og behandling uten eget samtykke og tvangsmidler

Gjennomføring av tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon

Pasienter i privat forpleining

Sluttbestemmelser