Om Helsebiblioteket.no

Innhold på Helsebiblioteket.no

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.

Kontakt oss

Redaksjonen svarer på spørsmål om tilgang, bruk og annet du måtte lure på.

Organisering

Helsebiblioteket.no driftes i Folkehelseinstituttet og finansieres over statsbudsjettet.

Organisering og finansiering

Redaksjonsutvalget

Redaksjonsutvalget gir Helsebiblioteket råd om drift og videreutvikling.

Få besøk av oss

Ønsker du et foredrag eller stand fra oss på en konferanse eller fagdag?

(/om-oss)