Om Helsebiblioteket.no

Innhold på Helsebiblioteket.no

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.

Kontakt oss

Redaksjonen svarer på spørsmål om tilgang, bruk og annet du måtte lure på.

Organisering

Helsebiblioteket.no driftes i Folkehelseinstituttet og finansieres over statsbudsjettet.

Organisering og finansiering

Redaksjonsutvalget

Redaksjonsutvalget gir Helsebiblioteket råd om drift og videreutvikling.

(/om-oss)