40 minutters kurs om Helsebiblioteket.no

Den 16. juni klokken 10.00 vil forskningsbibliotekar Irene Langengen vise deg hva Helsebiblioteket.no kan hjelpe deg med i din kliniske hverdag.

Vil du være med på en gjennomgang av viktige kunnskapskilder på Helsebiblioteket.no?

Det blir en kort gjennomgang av oppslagsverkene UpToDate og Best Practice i tillegg til Pyramidesøket fra McMaster. Undervisningen varer i 40 minutter og foregår på Teams. Du kan delta ved å klikke på en lenke som sendes ut fra oss. Vi har begrenset med plasser så meld deg på med å sende en epost til irenewiik.langengen@fhi.no innen fredag den 12. juni.

(/om-oss/artikkelarkiv/40-minutters-kurs-om-helsebiblioteket.no)