Appen «Legemiddelutregning» kan bedre pasientsikkerheten

Å beregne riktig medisinmengde kan være livsviktig. For å hjelpe sykepleiere og annet helsepersonell, lanserer nå Helsebiblioteket.no og Statens legemiddelverk appen «Legemiddelutregning».

Legemiddelutregningsappen - appikon

Å kunne legemiddelutregning er helt avgjørende for pasientsikkerheten. Legemiddeldoser blir ofte angitt i milligram eller mikrogram i pasientens journal. Med appen «legemidddelutregning» kan helsepersonell enkelt finne tilsvarende dose for tabletter, mikstur eller injeksjonsvæske.

– Regnefeil forekommer i helsevesenet, og appen er et nyttig hjelpemiddel som vi håper kan redusere risikoen for feil i utregningen. Helsepersonell må alltid vurdere om svaret er rimelig, og de er fremdeles ansvarlige for at utregningen er riktig, forteller sykepleier Vibeke Bostrøm i Kunnskapssenterets pasientsikkerhetskampanje.

Fungerer uten nettforbindelse

– Det praktiske med denne appen, er at den fungerer uten internettforbindelse når den er lastet ned. Brukeren kan stole på at kalkulatoren virker så lenge telefonen har batteri, forteller Bostrøm.

Appen lastes ned gratis i App Store og Google Play, og kan brukes på smarttelefoner (iPhone og Android) og nettbrett. Du finner den ved å søke på «legemiddelutregning».

Veileder trinn for trinn

«Legemiddelutregning» tar utgangspunkt i aktuell legemiddelform, som for eksempel injeksjon, infusjon og tabletter, og veileder brukeren trinnvis frem til riktig svar.

Appen er utviklet av Helsebiblioteket.no og Statens legemiddelverk. Shortcut har stått for den tekniske utviklingen.

Ved spørsmål kontakt Helsebibliotekets redaksjon på telefon 464 00 486 eller på e-post.

(/om-oss/artikkelarkiv/appen-legemiddelutregning-bedrer-pasientsikkerheten)