Helsebibliotekets nye søkemotor

Søkemotoren søker i flere oppslagsverk, retningslinjer og kvalitetsvurderte nettsteder samtidig.

Helsebibliotekets søkemotor
Søkefeltet finner du rett under Helsebibliotek-logoen på alle Helsebibliotekets sider.

Se oversikt over hvilke nettsteder søkemotoren søker i lengre nede på siden.

I Helsebibliotekets søkemotor kan du søke på norsk i flere kilder samtidig. For eksempel kan du her søke i RELIS og BMJ Best Practice samtidig som du søker i UpToDate.

Noen av kildene har interne søk som fungerer bedre enn Helsebibliotekets søk som skal kunne håndtere mange forskjellige nettsteder. 

Slik søker du

Søkeordene oversettes automatisk fra norsk til engelsk ved hjelp av ei ordbok. Søkemotoren inkluderer også norske synonymer. Søk enkelt til å begynne med. Det gjør det mulig å få treff i ordboka, og det sikrer at du får treff fra flere kilder. Du kan snevre inn søket ved å klikke på ordene (filtrene) i venstre marg eller du kan skrive inn flere søkeord i søkefeltet. 

På PC eller stor skjerm ligger filtrene i venstre marg, men på mobilen vises filtrene øverst. De er delt i gruppene Kilde, Informasjonstype og Språk. Når du krysser av flere alternativer innenfor en gruppe, tilsvarer det et ELLER-søk. 

Du kan for eksempel krysse av for flere kilder. Når du har krysset av for to kilder, vil søkemotoren søke i begge disse kildene. Har du for eksempel krysset av Legemiddelhåndboken og Legevakthåndboken, vil søkemotoren søke i begge disse kildene.

Hvis du krysser av for én kilde og én informasjonstype, vil du utføre et OG-søk. Hvis du for eksempel velger kilden UpToDate og informasjonstypen Pasientinformasjon, søker du kun etter pasientinformasjon i UpToDate.

Når du skriver inn to eller flere søkeord i søkefeltet, vil søket automatisk kombinere de to ordene med OG og ELLER. De dokumentene som gir treff på både det første ordet og det andre ordet, vil regnes som mest relevante og kommer øverst i trefflisten.

Relevanssortering er ganske komplisert, men kort sagt kan vi si at treff i tittel og URL gir høyest relevans, fulgt av emneord og tekstord.

Logiske (Boolske) operatorer

Hvis du selv vil styre hvordan søkeord kombineres, kan du bruke såkalte Boolske operatorer. Istedenfor ordene AND, OR og NOT bruker søkemotoren tegnene + for AND og | for OR. Vil du for eksempel søke på kneskade eller menisk, skriver du kneskade | menisk i søkefeltet. Standard tegn for NOT er -, men siden bindestreker (-) fjernes fra det som tastes inn, kan vi ikke søke med operatoren NOT.

Stoppord

Enkelte hyppig forekommende ord (som for eksempel: and, av, for, før, hos, i, in, med, mot, of, og, the, ved)  er ikke søkbare. Dette er gjort for å forbedre søkeresultatene. Stoppordene fjernes fra søkestrengen før den sendes til søkemotoren.

Oversikt over hvilke nettsteder søkemotoren søker i

Sist oppdatert desember 2020

 • BMJ Best Practice
 • Emetodebok for seksuell helse
 • Felleskatalogen
 • Folkehelseinstituttet (deler av nettstedet)
 • Frambu
 • Helsebiblioteket.no
 • Helsedirektoratet (deler av nettstedet)
 • Kunnskapsbasertpraksis.no (nå en del av Helsebiblioteket.no)
 • Legemiddelhåndboken
 • Legevakthåndboken
 • MAGIC.org (retningslinjer på engelsk og skandinaviske språk)
 • Mednytt.no (nå en del av Helsebiblioteket.no)
 • Oncolex
 • RELIS-spørsmål og -svar
 • Store medisinske leksikon
 • Tako-senteret for sjeldne diagnoser (Lovisenberg sykehus)
 • Tidsskrift for Den norske legeforening (kun oversiktsartikler)
 • TRS-senter for sjeldne diagnoser (Sunnaas sykehus)
 • UpToDate

De fleste av disse kildene er fulltekst-søkbare, men i UpToDate kan vi bare søke i titler og emneord.

Tekniske opplysninger

Helsebibliotekets søkemotor er basert på Elasticsearch, og løsningen leveres av Enonic, som også har levert Helsebibliotekets innholdssystem (CMS). Ordboksløsningen er utviklet spesielt for Helsebiblioteket. Ordboka inkluderer ATC-tabellen for legemidler på engelsk og norsk. Du kan dermed søke etter virkestoffer på norsk og få treff i engelske oppslagsverk som for eksempel Micromedex eller UpToDate (inneholder Lexicomp). 

De vanligste diagnosene er gjennomgått manuelt, og oversettelsene er forsøkt gjort så praktisk nyttige som mulig. 

Kontakt Helsebibliotekets redaksjon hvis du har spørsmål eller innspill!

(/om-oss/artikkelarkiv/helsebibliotekets-sokemotor)