Her skal Helsebiblioteket på besøk i 2020

Oversikt over stands, kurs og konferanser hvor ansatte i Helsebibliotekets redaksjon deltar.

Arrangerer du en fagdag eller en konferanse? Ønsker du at deltakerne skal få informasjon om Helsebiblioteket.no? Vi stiller med foredrag og/eller informasjonsstand så sant vi har anledning. Ta kontakt på redaksjonen@helsebiblioteket.no for mer informasjon.

DatoStedHva skjer?Hvem?
06.01.20OsloUndervisning for farmasistudenter ved UiO, 2 timerÅse Skjerdal og Irene W. Langengen
10.01.20OsloUndervisning på Frambu kompetansesenter, 2 timerIrene W. Langengen
25.1.20OsloSykehusapotekene HF, stand på fagdagÅse Skjerdal
04.2.20OsloInnlegg på grunnkurs A allmennmedisinAlexander Wahl
05.5.20FornebuInnlegg på allmennmedisinsk vårukeAlexander Wahl
07.02.20OsloUndervisning bibliotekstudenter OsloMetRunar Eggen
20.10.20OsloInnlegg på Primærmedisinsk ukeAlexander Wahl
(/om-oss/artikkelarkiv/her-skal-helsebiblioteket-pa-besok-i-2020)