McMaster PLUS – søk i kunnskapspyramiden, hold deg oppdatert

Gjennom McMaster PLUS kan du søke i utvalgte kunnskapsbaserte kilder og abonnere på kvalitetsvurderte nyheter fra de mest anerkjente tidsskriftene i verden. Tjenesten er gratis for norske brukere.

Skjermbilde per 22.2.2011
Søket i McMaster PLUS rangerer treffene basert på kildenes plassering i kunnskapspyramiden. Skjermbilde fra McMaster PLUS 22.2.2011

McMaster University i Canada står bak tjenesten. Gjennom Helsebiblioteket.no har du gratis tilgang til både en søkemotor og en nyhetstjeneste.

Pyramidesøket hjelper deg

Søkemotoren i McMaster PLUS presenterer søketreffene inspirert av prinsippene bak kunnskapspyramiden (6S-pyramiden)[1]. Derfor kaller vi ofte søket for «pyramidesøket».

I kunnskapspyramiden øker graden av oppsummering og kvalitetsvurdering mot toppen. Øverst i søketreffene vil du derfor for eksempel finne de kliniske oppslagsverkene BMJ Best Practice og UpToDate. Lengre ned er kunnskapsoversikter fra blant annet Cochrane Library, mens enkeltstudier befinner seg nederst i pyramidehierarkiet.

Tanken er at du skal basere kliniske beslutninger på så oppsummert kunnskap som mulig, og pyramidesøket er derfor et godt sted å starte jakten på svar på spørsmål som handler om behandling, diagnose eller prognose.

Hold deg oppdatert

I tillegg til pyramidesøket, tilbyr McMaster PLUS muligheten til å abonnere på kvalitetsvurderte nyheter på e-post . Nyhetene velges ut fra kvalitetsvurderte kilder, inkludert de aller mest anerkjente tidsskriftene innen medisin og helsefag og databasen Cochrane Library.

Et nettverk av rundt 2 000 praktiserende klinikere fra hele verden plukker ut artikler og vurderer dem ut fra pålitelighet, klinisk relevans og nyhetsverdi[2]. Ved å abonnere på McMaster PLUS får du nyhetene rett i e-postkassen. Du velger selv tema og hvor ofte du vil motta nyheter.

Denne videoen gir deg en innføring i McMaster PLUS:

Referanser

  1. Kildevalg – om 6S-pyramiden. Kunnskapsbasertpraksis.no (besøkt 20.9.2011)
  2. Strand G. Utvalgte nye studier. Helsebiblioteket.no 26.5.2010
(https://www.helsebiblioteket.no/om-oss/artikkelarkiv/mcmaster-plus-sok-i-kunnskapspyramiden-hold-deg-oppdatert)