McMaster PLUS oppdateres - Pyramidesøket

Fra mars 2019 har McMaster PLUS og nyhetstjenesten fra McMaster fått et nytt navn, ACCESSSS. Grensesnittet er også oppdatert. Innholdet er det samme, men «innpakningen» er ny. Helsebiblioteket har valgt å kalle tjenesten for Pyramidesøket.

pyramid-colored-helsebiblioteket
Pyramidesøket har fem nivåer. Start letingen på de øverste nivåene.

Helsebiblioteket.no samarbeider med McMaster University i Canada om Pyramidesøket og gir deg gratis tilgang til både søkemotoren og nyhetstjenesten. Pyramidesøket er fortsatt en søkemotor som søker samtidig i flere ledende medisinske oppslagsverk, systematisk utarbeidede anbefalinger og oversiktsartikler samt i kvalitetsvurderte primærstudier. I tillegg er den nye definisjonen av kunnskapspyramiden (5S-modellen) tatt inn i designet [1].

Du kan også melde deg på en nyhetstjeneste som sender deg kvalitetsvurderte oppsummeringer av ny forskning.

Pyramidesøket hjelper deg

Søkemotoren i Pyramidesøket presenterer søketreffene etter prinsippene bak kunnskapspyramiden (5S-pyramiden) [1].

I kunnskapspyramiden øker graden av oppsummering og kvalitetsvurdering mot toppen. Øverst i søketreffene vil du derfor finne de kliniske oppslagsverkene BMJ Best Practice og UpToDate. Lengre ned finner du kunnskapsoversikter fra blant annet Cochrane Library, mens kvalitetsvurderte enkeltstudier befinner seg nederst i pyramidehierarkiet.

Tanken er at du skal basere kliniske beslutninger på så oppsummert kunnskap som mulig, og pyramidesøket er derfor et godt sted å starte jakten på svar på spørsmål som handler om behandling, diagnose eller prognose.

Hold deg oppdatert

Pyramidesøket gir i tillegg muligheten til å abonnere på kvalitetsvurderte nyheter på e-post . Nyhetene velges ut fra kvalitetsvurderte kilder, inkludert de aller mest anerkjente tidsskriftene innen medisin og helsefag og databasen Cochrane Library.

Et nettverk av rundt 2 000 praktiserende klinikere fra hele verden plukker ut artikler og vurderer dem ut fra pålitelighet, klinisk relevans og nyhetsverdi. Ved å abonnere på nyhetstjenesten får du kvalitetsvurderte sammendrag av ny forskning rett i e-postkassen din. Du velger selv tema og hvor ofte du vil motta nyheter.

Referanse

  1. Alper BS, Haynes RB. EBHC pyramid 5.0 for accessing preappraised evidence and guidance. Evid Based Med, 2016 doi: 10.1136/ebmed-2016-110447.
(/om-oss/artikkelarkiv/mcmaster-plus-sok-i-kunnskapspyramiden-hold-deg-oppdatert)