Micromedex i Helsebiblioteket fra januar 2014

Legemiddeloppslagsverket Micromedex blir fra årsskiftet fritt tilgjengelig for alle i Norge. Samtidig går oppslagsverket Lexicomp ut.

Micromedex skjermdump
Helsebiblioteket gir deg gratis tilgang til oppslagsverket Micromedex. Skjermbilde fra Micromedex 16.12.2013

Helsebiblioteket.no har høsten 2013 gjennomført en anbudskonkurranse for elektroniske oppslagsverk om legemidler for de neste 3 årene. Vinner ble Micromedex fra leverandøren Truven Health Analytics.

Micromedex erstatter Lexicomp fra 1. januar 2014.

Tilgangen til det nye legemiddeloppslagsverket er gratis for norske brukere.

Grundig og allsidig

Micromedex inneholder omfattende legemiddelinformasjon, blant annet:

 • fyldige omtaler av et stort antall legemidler, både oppsummert og detaljert
 • interaksjonsverktøy
 • verktøy for sammenligning av legemidler
 • engelske SPC-er
 • Martindale
 • Trissel 2
 • Neofax
 • Index Nominum

Kvalitetsvurdering av informasjonen

Micromedex benytter tre ulike skalaer for å angi kvaliteten av anbefalinger, kunnskapsgrunnlag og vurderinger:

 • «Strength of recommendation»
 • «Strength of evidence»
 • «Efficacy»

Skalaene er forklart på siden Recommendation, evidence and efficacy ratings

Slike kvalitetsangivelser finnes oftest i kapitlene «FDA-labeled indications» og «Non-FDA labeled indications» i legemiddelomtalene.

For mobile enheter

Helsebiblioteket tilbyr også Micromedex som fem ulike applikasjoner for mobile enheter:

 • Drug Information: legemiddelomtaler i oppsummert form (Android, iOS og Windows 8)
 • Drug Interactions: legemiddelinteraksjoner (iOS)
 • IV Compatibility: forlikelighet ved intravenøs tilførsel (iOS)
 • Pediatrics Essentials: pediatri (iOS)
 • NeoFax Essentials: neonatal legemiddelinformasjon (iOS)

Gå til nettutgaven av Micromedex eller last ned apper til din smarttelefon eller nettbrett.

Artikkelen er oppdatert 13. og 21. januar 2014.

(/om-oss/artikkelarkiv/micromedex-i-helsebiblioteket-fra-januar-2014)