Nyheter som forandrer praksis

Har du sett «Practice Changing Updates»-seksjonen i oppslagsverket UpToDate? Her finner du ny forskning som UpToDate-redaksjonen forventer vil ha betydning for hvilke råd klinikere gir til sine pasienter.

2013-11-27
«What's New» finner du via den horisontale menyen oppe til venstre. Skjermbilde fra UpToDate 27.11.2013

Innholdet oppdateres løpende og fagfellevurderes før publisering.

Du finner artiklene ved å klikke på «What’s New» øverst til venstre på UpToDates hovedside.

UpToDate er gratis tilgjengelig for alle innbyggere i Norge gjennom Helsebiblioteket.no.

(/om-oss/artikkelarkiv/nyheter-som-forandrer-praksis)