Nyhetstjenester fra Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har flere nyhetstjenester. En av dem, Effektiv medisinsk oppdatering er helautomatisk, mens de andre er resultat av en manuell redaksjonell prosess.

ung mann som leser bok
Kanskje finner du et nyhetsbrev hos Helsebiblioteket som dekker ditt interessefelt. Ill.foto: Colourbox.

Helsebibliotekets generelle nyhetsbrev. 

Dette går ut til alle de registrerte personlige brukere som har krysset av for nyhetsbrev da de registrerte seg som brukere av Helsebiblioteket. Man kan også melde seg på ved å logge inn og krysse av for nyhetsbrev eller ved å kontakte Helsebiblioteket

Legemiddelaktuelt

Legemiddelaktuelt er en nyhetsblogg som dekker det store fagområdet legemidler. Legemiddelaktuelt finner du på https://legemiddelaktuelt.wordpress.com/ . Legemiddelaktuelt er beregnet på farmasøyter, leger og andre som er interesserte i legemidler. Man kan melde seg på ved å sende en epost til redaktøren Åse Sofie Skjerdal.

Effmed - Effektiv medisinsk oppdatering

Effmed er en helautomatisk RSS-tjeneste fra allmennmedisin-redaksjonen. Effmed overvåker flere ting: 

Oppsummert forskning, der kildene er Cochrane Library, oppdateringer fra oppslagsverket BMJ Best Practice og McMaster-universitetets nyhetstjeneste for fastleger. 

Generelle tidsskrifter: New England Journal of Medicine, BMJ, JAMA, Lancet, Annals of Internal Medicine, PLoS Medicine

Allmennmedisinske tidsskrifter: Tidsskrift for den norske legeforening, Dagens medisin, Annals of Family Medicine, JAFBM, BMC Family Practice. 

Institusjonsnytt: RSS-feeds fra Helsetilsynet, FHI, WHO Disease Outbreak og driftsmeldinger fra NHN.

Podkaster: Her kan du laste ned og lytte til podcaster fra de viktigste tidsskriftene, fra FHI, POEM og FysMedUpdate.

Hvilke kilder som er med i Effmed, kan forandre seg over tid. Det er ingen påmelding, bare gå til https://www.netvibes.com/effmed . 

Psykisk helse - PsykNytt

PsykNytt er en nyhetsblogg innenfor psykisk helse-feltet. Den kommer ut med seks artikler hver mandag unntatt i skoleferier. Overskriftene sendes på e-post til abonnentene. Du finner bloggen på www.psyknytt.no. Mange av artiklene er hentet fra andre kilder, som Tidsskrift for Den norske legeforening, Psykologtidsskriftet, ROP.no, Helsedirektoratet med flere. PsykNytt kopierer da begynnelsen av artikkelen og lenker videre til originalkilden. Poenget er å gi leseren et godt utvalg av hva som rører seg i faget. PsykNytt skriver selv artikler om Helsebibliotekets tjenester, utvalgte forskningsartikler, oppsummert forskning og nettjenester av spesiell interesse for dem som arbeider med psykisk helse. For å abonnere send en e-post til psyknytt@helsebiblioteket.no

Forgiftninger

Nyhetsbrevene om emnesiden forgiftninger finnes samlet her. Du kan også melde deg på liste for å motta nyhetsbrevet.

Du kan åpne vedlagte filer (under "Relaterte filer") for å finne nyhetsbrev om emnesiden Forgiftninger til og med 2019. Under "Relaterte lenker" ligger nyhetsbrev fra og med 2020. Nyhetsbrevene sendes ut to til fire ganger i året til alle som abonnerer på dem.

Meld deg på e-postliste for nyhetsbrev om emnet forgiftninger:
Send e-post til jartrud.wigen.skjerdal(krøllalfa)fhi.no 
Avmelding kan gjøres ved å sende e-post til samme adresse. 

Kontaktinformasjon for forgiftninger:
Nettredaktør Jartrud W. Skjerdal eller Helga Ruus Lorentzen 

(/om-oss/artikkelarkiv/nyhetstjenester-fra-helsebiblioteket)