Rapport om innkjøp av kunnskapskilder til helsetjenesten

Forslag til flere nasjonale avtaler, mer innhold til kommunehelsetjenesten og bedre samordning ved forhandlinger og innkjøp er noen av konklusjonene i en rapport som ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om innkjøp av tidsskrifter, oppslagsverk og databaser til helsetjenesten.

Rapporten ble skrevet av et utvalg nedsatt av HOD høsten 2016. Utvalget hadde medlemmer fra Ceres (tidligere CRIStin), KS, Universitets- og høyskolerådet, Helse Sør-Øst, Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet (Helsebiblioteket). 

Resultatet ble presentert for HOD fredag 13. januar 2017.

Det vises flere steder i rapporten til et vedlegg med statistikk. Dette vedlegget kan ikke offentliggjøres på fordi det inneholder data fra eksterne kilder. Noen av disse har ikke gitt tillatelse til å legge dataene ut åpent.

(/om-oss/artikkelarkiv/rapport-om-innkjop-av-kunnskapskilder-til-helsetjenesten)