Tilgang til tidsskrifter fra Lippincott

Tidsskriftpakkenfra Lippincott er ikke lenger tilgjengelig for alle i Norge, men en rekke institusjoner har gått sammen om å kjøpe tilgang gjennom Helsebiblioteket. Er du ansatt eller student ved en av disse, har du tilgang til Lippincott-tidsskrifter.

Da Helsebiblioteket måtte spare penger, ble den generelle tilgangen for alle til Lippincott-tidsskriftene fjernet. Følgende institusjoner ble med på et spleiselag for å sikre fortsatt tilgang til Lippincott-pakken:

 • Ahus
 • Helse Nord-Trøndelag
 • Helse Stavanger
 • Sykehuset Vestfold
 • Sykehuset Telemark
 • Sykehuset Østfold
 • Sørlandet sykehus
 • Vestre Viken
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Norges idrettshøgskole
 • OsloMet
 • UiS
 • VID

Er du ved av disse institusjonene, skal du gjenkjennes på IP-adresse og dermed ha tilgang til tidsskrifter som for eksempel:

 • Neurology
 • Spine
 • Circulation
 • Anesthesiology

Lippincott-pakken består av rundt 140 tidsskrifter. Hvis du vil at din institusjon skal ta del i spleiselaget, kan du ta kontakt med institusjonens bibliotek eller ledelse.

(/om-oss/avtaler/tilgang-til-lippincott-tidsskrifter)