Tilgang til PsycARTICLES, psykologitidsskrifer fra APA

Tidsskriftpakken til den amerikanske psykologforeningen er ikke lenger tilgjengelig for alle i Norge, men en rekke institusjoner har gått sammen om å kjøpe tilgang gjennom Helsebiblioteket. Er du ansatt eller student ved en av disse, har du tilgang til PsycARTICLES.

Da Helsebiblioteket måtte spare penger, ble den generelle tilgangen for alle til PsycARTICLES fjernet. Følgende institusjoner gikk sammen om et spleiselag for å sikre fortsatt tilgang til PsycARTICLES-pakken:

 • NTNU
 • UiT
 • UiO
 • UiB
 • Helse Nord-Trøndelag
 • Helgelandssykehuset
 • Sykehuset Østfold
 • Helse Fonna
 • Helse Stavanger
 • Høgskolen i Innlandet
 • OsloMet
 • UiA
 • VID
 • Bjørknes høyskole
 • NORCE research

Er du ved av disse institusjonene, skal du gjenkjennes på IP-adresse og dermed ha tilgang til tidsskrifter som 

 • American Psychologist
 • Dreaming
 • Emotion

PsycARTICLES-pakken består av rundt 100 tidsskrifter. Hvis du vil at din institusjon skal ta del i spleiselaget, kan du ta kontakt med institusjonens bibliotek eller ledelse.

(/om-oss/avtaler/tilgang-til-psycarticles-psykologitidsskrifer-fra-apa)