I 2060 vil det være behov for 618 000 helsearbeidere dersom Statistisk sentralbyrå sine prognoser er riktige. Det er dobbelt så mange som i 2019, og vil bety at hver fjerde nordmann må arbeide i helsesektoren.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Ledelse av forbedringsarbeid i sykehjem og hjemmetjenester

Ledelse av forbedringsarbeid i sykehjem og hjemmetjenester

En norsk studie beskriver utviklingen av en guide for ledere i arbeidet med å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet i sykehjem og hjemmetjenester. Guiden ble utformet i et samarbeid mellom avdelingsledere, forskere og representanter for pasienter og pårørende.

Fire hindringer som står i veien for god ledelse

Fire hindringer som står i veien for god ledelse

Barrierene for effektiv ledelse kan være konkurranse, endringer eller usikkerhet. Det kan ligge i organisasjonen, som komplisert struktur, dårlig organisasjonskultur eller manglende kompetanse hos ansatte. Eller det kan være lederne selv.

Forskjell på liv og lære?

Forskjell på liv og lære?

En av grunnene til at dyktige ansatte slutter selv i «fantastiske kulturer», er at det ikke finnes godt nok samsvar mellom verdiene de hører om og praksisen de ser. Ansatte ønsker tydelige forventninger, men de har også forventninger til at ledere leder med praksis og verdier som henger sammen.

Inkluderende omsorg

Veier til inkluderende eldreomsorg

Mye tyder på at ansatte i helse- og omsorgstjenestene trenger økt kompetanse om eldre skeive personers liv og historie for å kunne gi nettopp god og inkluderende eldreomsorg.Denne boken bidrar med kunnskap om aldringsvilkår for lesbiske, homofile, bifile og trans- og interkjønnpersoner.

Medbestemmelsesbarometeret

Omsorgssektoren på jumboplass

Medbestemmelsesbarometeret måler ansattes opplevelse av medbestemmelse på egen arbeidsplass. Helse- og omsorgssektoren kommer på jumboplass når det gjelder organisering av arbeidet og plan- og strategiarbeid.

Arbeidsgivers plikt

Arbeidsgivers plikt

Det er arbeidsgiverens plikt å gi den enkelte arbeidstaker mulighet til å medvirke i prosesser og beslutninger som gjelder egen arbeidsplass, skriver Arbeidstilsynet på sine hjemmesider.

(/omsorgsbiblioteket/ansatte)