Viser 1 - 8 av totalt 8
 • Innover eller bli innovert

  Innover eller bli innovert

   - I denne boken gir Rolf Rønning en oversikt over temaet innovasjon i offentlig sektor og formidler både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Boken henvender seg til alle som arbeider med eller studerer innovasjon i offentlig sektor.

 • Siv Magnussen

  Kommunal medvirkning

   - Det snakkes mye om samarbeid og samskaping mellom akademia og praksis. Forskningsprogrammer og regionale forskningsfond krever kommunal deltakelse i forskningsprosjekter og at kommunene skal ha ansvar for søknader om forskningsfinansiering. Men hva vet vi egentlig om denne typen samarbeid? Hvordan fungerer det i praksis?

 • Kommunal medvirkning

  Kommunal medvirkning

   - Siv Magnussen med kolleger fra Senter for omsorgsforskning har sørget for denne oppsummeringen av kunnskap om kommunal medvirkning i innovasjon og forskning. Oppsummeringen viser måter kommuner kan involveres på.

 • Norges største for innovasjon

  Norges største for innovasjon

   - Fremtidens kommuner er Norges største konferanse for innovasjon i offentlig sektor. En konferanse verd å merke seg for den som er engasjert i innovasjon i kommunene. Konferansen finner sted i Arendal. Tema for 2021 er Tillit og kontroll.

 • Ny innovativ samarbeidsarena

  Ny innovativ samarbeidsarena

   - Helseinnverksted er en ny innovativ samarbeidsarena for forskere, helsearbeidere og privat næringsliv. Arbeidet består i å skape felles forståelse av utfordringer i skjæringspunktet mellom sykehus og kommunale tjenester, og hvordan disse kan løses på bedre måter.

 • Ny rapport om innovasjon og forskning

  Ny rapport om innovasjon og forskning

   - En kartlegging av forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester. Del én gir et bilde av omfanget av forskningen. Del to handler om kommuners erfaringer med forskning, utviklingsarbeid og innovasjon.

 • Nysatsingen Pilot Helse

  Nysatsningen Pilot Helse

   - Pilot Helse gir virksomheter i offentlig sektor og bedrifter mulighet for sammen å etablere et koordinert, behovsdrevet innovasjonsløp. Forskningsrådet vil gi støtte til samarbeid som vil utvikle løsninger som er innovative og bidrar til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene.

 • Når pårørende må ta mer ansvar

  Når pårørende må ta mer ansvar

   - Line Jenhaug har skrevet doktorgrad om «Samskaping og brukerdrevet innovasjon i offentlige omsorgstjenester i et maktperspektiv». Målet med avhandlingen er å stille kritiske spørsmål fra brukersidas perspektiv.

(/omsorgsbiblioteket/offentlig-innovasjon/aktuelt)