Palliativ omsorg

Logo Omsorgsbiblioteket

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Lindring av fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og eksistensielle problemer.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Eldre kvinne ved vinduet

Palliativ omsorg etter «innfallsmetoden»

Astrid Rønsen er førstelektor ved institutt for helsevitenskap på NTNU i Gjøvik. Hun har oppsummert kunnskapen om palliativ omsorg for Omsorgsbiblioteket. Vi har snakket med henne om hva hun tenker er karakteristisk for den palliative omsorgen i kommunene i Norge.

Utmattende forløp for eldre pasienter

Utmattende forløp for eldre pasienter

Blant alle kreftpasienter i den palliative fasen har ¾ fylt 65 år. En aldrende befolkning vil øke antallet og skape nye utfordringer for pasienter, familiemedlemmer og helsetjenester. Målet med denne studien er å utforske hva eldre kreftpasienter og deres nærmeste, opplever som viktig og vanskelig overfor helsetjenestene.

Hva vet vi om kvaliteten på anbefalingene?

Hva vet vi om kvaliteten på anbefalingene?

Det en lener seg på innen palliasjonsfeltet er i stor grad helsepersonells synspunkter. Svært få studier viser til hvordan pasienter og pårørende bedømmer tjenestetilbudet og hva som er viktig for dem. Denne studien er et viktig unntak.

Lavere antall hjemmedød enn antatt

Lavere antall hjemmedød enn antatt

Målet med denne studien er å undersøke faktorer assosiert med dødsfall i hjemmet, estimere antall potensielt planlagte hjemmedød og forskjeller i individuelle egenskaper mellom mennesker med og uten potensielt planlagt hjemmedød.

Dette får sykepleiere til å bruke skrinet

Dette får sykepleiere til å bruke skrinet

Når en pasient skal dø hjemme, bør et medikamentskrin med lindrende legemidler være tilgjengelig. Ikke alle sykepleiere føler seg trygge på når de skal gi disse medikamentene.

(/omsorgsbiblioteket/palliasjon)