Pasientsikkerhet

Logo Omsorgsbiblioteket

Pasientsikkerhet defineres som vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Begrepet pasientsikkerhet er nært knyttet til begrepet kvalitet. Nedenfor finner du oppsummeringer av kunnskap innen pasientsikkerhet.

Viser 1 - 2 av totalt 2
  • Fall og pasientsikkerhet

     - Fallulykker er den vanligste årsaken til at eldre skader seg. Dette innebærer redusert livskvalitet for den enkelte, og betydelige kostnader for samfunnet. Fall og fallskader kan forebygges. Her oppsummeres kunnskap om dette.

  • Legemiddelbruk og pasientsikkerhet

     - Riktig bruk av legemidler i omsorgstjenesten er vesentlig for pasientsikkerheten. Legemidler kan bidra til bedre helse og økt livskvalitet. Imidlertid er det store utfordringer knyttet til bruken av legemidler. Nedenfor finner du en oppsummering av kunnskapen om legemiddelbruk og pasientsikkerhet.

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/pasientsikkerhet)