Pasientsikkerhet

Logo Omsorgsbiblioteket

Pasientsikkerhet defineres som vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Begrepet pasientsikkerhet er nært knyttet til begrepet kvalitet.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Karina-Aase

Forskning om pasientsikkerhet

På generell basis vet vi at systembaserte tiltak har større effekt på pasientsikkerhet enn individbaserte tiltak, sier Karina Aase i en samtale med oss om Pasientsikkerhet.

Pasientsikkerhet

Pasientsikkerhet

Boka «Pasientsikkerhet» er skrevet for alle som er del av helsetjenesten. Den bygger på forskning gjennomført de siste 15 årene innen fagfeltet, og presenterer både teori og praksis innen ulike deler av helsetjenesten.

Pårørende etter vold i sykehjem

PÅRØRENDE ETTER VOLD PÅ SYKEHJEM: «VI KJEMPER EN KAMP»

Eldre på sykehjem utsettes for vold fra beboere og forsømmelse fra ansatte. Ekstra belastende når de pårørende og helsepersonellet har forskjellig forståelse av virkeligheten, forteller forskerne til Tidsskrift for omsorgsforskning.

Bjørn Øglænd

Ledelse og helsepersonell må oppfatte risiko likt

Skaderisikoen i helsetjenestene må reduseres. Da må vi kartlegge det som hemmer og fremmer skadereduksjon. Blant annet må helsepersonell snakke samme språk, mener Bjørn Øglænd. Et sommerfugldiagram kan være til hjelp, skriver han i denne artikkelen i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Mangelfull trykksårforebygging i kommunehelsetjenesten

Mangelfull trykksårforebygging i kommunehelsetjenesten

En svensk studie har undersøkt forekomst og oppfølging av trykksår i et fylke som inkluderte både pasienter som mottok sykehustjenester og kommunale tjenester. Kartleggingsperioden omfattet 464 pasienter og blant disse ble trykksår eller høy risiko for trykksår identifisert hos 110 pasienter. På oppfølgingstidspunktet ble det registrert lav tilhelingsprosent og høy dødelighet blant pasientene, og forskerne er kritiske til kvalitet og omfang av trykksårforebyggende aktivitet i kommunehelsetjenesten.

Handlingsrom for profesjonalisert velferd

Ny bok om tjenesteyternes handlingsrom

Bente Lilljan Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen og Wivi-Ann Tingvoll er redaktører for en ny antologi om handlingsrommet for tjenesteutøvelse av profesjonalisert velferd i kommunal helse- og omsorgstjeneste og kommunalt barnevern. Boken baserer seg på ti vitenskapelige artikler som blant annet omhandler utfordringer i tverrfaglig samarbeid, utøvelse av ledelse i kommunale sykehjem, utøvelse av kunnskapsbasert praksis i sykehjem, pasientsikkerhet i sykehjem og kulturell trygghet for den samiske pasienten i møter med helsevesenet.

(/omsorgsbiblioteket/pasientsikkerhet)