Infeksjon i det ytre øret - ekstern otitt


BMJ-logo

En øregangsinfeksjon kan gi kløe og ubehag. Svømmere får dette oftere enn andre. I de fleste tilfeller kan infeksjonen behandles effektivt i løpet av ti dager..

Hva er øregangsinfeksjon?

Når du har øregangsinfeksjon blir huden i øregangen betent og hoven. Dette kalles for ekstern otitt. De fleste øregangsinfeksjoner er forårsaket av bakterier, men infeksjonen kan også skyldes sopp. Øregangsinfeksjoner oppstår oftest fordi øregangen blir våt, for eksempel under svømming, men kan også skyldes bruk av bomullspinner i øregangen. Øregangsinfeksjoner er hyppigere hvis du har eksem eller et annet hudproblem i øret. De fleste får en akutt og kortvarig infeksjon. Symptomene oppstår plutselig og kan behandles effektivt. Hos enkelte kan infeksjonen få et tilbakevendende eller kronisk forløp. Både barn og voksne kan få øregangsinfeksjon.

Symptomer

Smerte er hovedsymptomet ved en akutt øregangsinfeksjon, og den kan bli ganske kraftig. Du kan også oppleve kløe og dottfølelse, som om det er noe som blokkerer i øregangen. Lyder kan bli litt dempet. Symptomene oppstår raskt, oftest i løpet av et par dager.

Diagnosen blir stilt ved at legen titter inn i øret ditt.

Behandling

Det er god dokumentasjon på at øredråper som inneholder antibiotika er effektive i behandlingen av øregangsinfeksjoner. Det finnes ulike typer antibiotikaholdige øredråper. Ved manglende effekt av en type kan legen forskrive en annen. Du trenger en resept fra legen for å få slike øredråper.

En sjelden gang forskriver legen legemidler mot soppinfeksjon, enten som øredråper eller tabletter.

Det kan være hudrester og voks som blokkerer øregangen, og det kan gjøre det vanskelig for øredråpene å komme frem til infeksjonsstedet. Legen kan rense øregangen forsiktig før du starter behandling med øredråper.

Selvhjelp

Du kan ta smertestillende medisiner, for eksempel paracetamol eller ibuprofen. Øret kan bli fortere friskt hvis du holder øregangen tørr og unngår å pirke i den.

Spør legen om hvor lenge du bør vente før du svømmer igjen. Forsøk å unngå å få vann i ørene under dusjing. Ikke pirk i øregangen selv om det klør.

Forebyggende tiltak mot nye infeksjoner:

  • Bruk ørepropper når du bader
  • Hvis du får vann i ørene, bør du prøve å få det ut
  • Unngå å få sjampo i ørene
  • Ikke bruk bomullspinner for å rense ørene: Det kan skade øregangen

Andre behandlingsformer

Hvis infeksjonen blir kronisk, eller øret ditt er hovent, kan legen rense øregangen og legge inn en tampong dyppet i medisin i øregangen. Dette vil bidra til at medisinen når frem dit hvor infeksjonen sitter.

Prognose

De fleste som får behandling for en infeksjon i det ytre øret opplever at smerten reduseres i løpet av tre dager, og at symptomene forsvinner helt i løpet av ti dager. Hvis smerten ikke har blitt borte i løpet av ti dager, bør du oppsøke legen på nytt.

Har du en kronisk infeksjon i det ytre øret, kan du få problemer med hørselen, men det er uvanlig at man får langvarig nedsatt hørsel ved en infeksjon i øregangen. Noen mennesker får gjentatte infeksjoner. Hvis du svømmer hyppig og har hatt en infeksjon i øregangen tidligere, øker sjansen for at du får en infeksjon igjen.

 

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

(/pasientinformasjon/infeksjon/infeksjon-i-det-ytre-oret)