Beinskjørhet - osteoporose


BMJ-logo

Beinskjørhet gjør at du lettere brekker bein. Tilstanden er mest vanlig hos eldre kvinner. Det finnes ingen behandling som kan kurere beinskjørhet, men det er mulig å bremse utviklingen.

Hva er beinskjørhet?

Beinvev dannes og brytes ned hele tiden i skjelettet. Når du er ung, kan du lage nye beinceller raskere enn de gamle forsvinner. Da vokser beinbygningen og den blir sterkere.

Med alderen brytes beinvevet raskere ned enn du lager nytt. Denne utviklingen begynner omtrent når du er 35 år gammel og øker med alderen. Når beinmassen inne i knoklene svekkes slik at lavenergibrudd blir mer sannsynlig, kalles det beinskjørhet (osteoporose). Ved mistanke om beinskjørhet, kan du bli henvist til beinmassemåling. Ofte brukes såkalt dobbel røntgen absorpsjonsmetri (DXA-skanning). Denne undersøkelsen bruker svak røntgenstråling. En T-skår på -1 til -2,5 kalles svekket beinmasse (osteopeni) mens under -2,5 kalles beinskjørhet.  Undersøkelsen kan gjentas hos beinskjøre etter fem års behandling for å sjekke hvordan tilstanden utvikler seg og om behandlingen virker.

Kvinner blir beinskjøre i større grad enn menn fordi de i utgangspunktet har lavere beinmasse og fordi kvinner har økt tap av beinvev fra de kommer i overgangsalderen. Beinskjørhet kan også være en bivirkning av langvarig bruk av kortisonpreparater.

Symptomer

De vanligste symptomene ved beinskjørhet er beinbrudd, ryggsmerter og krum rygg.

Beinbrudd oppstår som oftest i bein i ryggsøylen, håndleddet eller lårhalsen. Mange vet ikke at de lider av beinskjørhet før de brekker noe. Beinskjørhet i seg selv er ikke smertefullt inntil man brekker noe. 

Akutte smerter i ryggen kan skyldes brudd i ryggvirvlene. Kroniske smerter og stivhet kan oppstå etter gamle brudd på grunn av skjevbelastninger.

Med tiden kan du med alvorlig beinskjørhet bli krum i øvre del av ryggen, og nederste ribbein kan legge seg på hoftekammen pga delvis sammenfall (kompresjonsbrudd) i ryggvirvlene.

Mange brekker bein uten å ha osteoporose, men årsaken er da ofte en ulykke. Hos personer med beinskjørhet skal det mye mindre påkjenninger til før bein brekker (lavenergibrudd).

Behandling

Det finnes ingen kur for osteoporose, men det finnes forebyggende tiltak mot beinbrudd og behandlinger som kan bremse utviklingen av osteoporose.

Selvhjelp

Det beste du kan gjøre selv for å beskytte beinbygningen, er å trene og spise riktig. Røyker du, bør du stumpe røyken for godt.   

Kosthold

For at skjelettet skal forbli sterkt, trenger man nok kalsium og vitamin D. Gode kilder til kalsium finnes i meieriprodukter som melk og yoghurt, samt mørkegrønne grønnsaker som spinat.

Mesteparten av kroppens vitamin D får vi dannet i huden når solen skinner på den. Er du mørk i huden eller går tildekket, kan det være vanskelig å få dannet nok vitamin D i huden. Det samme gjelder om vinteren. Da anbefales det å ta vitamin D-tilskudd i form av tabletter eller tran.

Inntak av kalsium og vitamin-D sammen, kan muligens gjøre beinmassen sterkere. Det er usikkert hvor stor effekt vitamintilskudd har på forebygging av brudd, men personer med beinskjørhet anbefales ofte å ta disse.

Kalsiumtilskudd alene har ingen effekt og kan øke faren for hjerteproblemer hos noen personer. Du bør heller ikke ta mer enn anbefalt dose av D-vitamin. For mye D-vitamin kan føre til svimmelhet, utmattelse og nyreproblemer.

Trening

Vektbærende trening som turgåing eller jogging, kan styrke skjelettet. Styrketrening kan også hjelpe. Særlig når man er ung, vil trening bidra til å bygge opp beinmassen. Inaktivitet og sengeleie svekker skjelettet relativt raskt.

Balansetrening kan forhindre fall hos eldre. Man kan få øvelser hos legen eller hos en fysioterapeut.

Sikkerhet i hjemmet

 Hvis du har osteoporose er det svært viktig å unngå fall.

Tips for å unngå fall:

  • Hold gulvene ryddige og frie for ting du kan snuble i.
  • Bruk sko som passer godt og som gir et godt grep på underlaget.
  • Ikke gå rundt i sokker eller strømper.
  • Ha gelender eller håndtak i trappen.
  • Bruk gummimatte på badet og i dusjen.
  • Ha en lommelykt ved sengen eller sørg på annen måte for god belysning hvis du må opp når det er mørkt.

Legemidler

De vanligste legemidler mot beinskjørhet kalles bisfosfonater, og de hemmer nedbrytningen av gammelt beinvev. Legemidlene tas vanligvis som tabletter, men kan i noen tilfeller bli gitt som intravenøs infusjonén gang i året.

Bisfosfonater kan ha bivirkninger som smerter i muskler og skjelett eller irritasjon i spiserøret. Vedrørerende spiserøret hjelper det å svelge tabletten hel, med et stort glass vann og være oppreist i en time etter at du har tatt den. Mer alvorlige, men sjeldne bivirkninger er skade i kjevebeinet, uregelmessig hjerterytme og stressbrudd.

Et annet legemiddel, teriparatid kan brukes dersom du lett brekker bein, har veldig svak beinmasse og du ikke kan bruke bisfosfonater. Legemiddelet kan gi bivirkninger. Ved langs tids bruk kan beinmassen bli svakere. Bruker du dette legemiddelet, vil legen følge deg nøye opp.  

Legemidler for kvinner etter overgangsalder

Det vanligste legemiddelet som bli gitt til kvinner etter overgangsalder er bisfosfonater. Et legemiddel som heter denosumab, kan også fås på blå resept hos kvinner over 75 år med beinskjørhetsbrudd dersom man ikke tåler bisfosfonater. Mulige bivirkninger er blant annet økt infeksjonsrisiko og skade i kjevebeinet.

Det finnes i tillegg et annet legemiddel mot osteoporose. Det heter raloksifen.

Raloksifen virker litt som det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. Det reduseres beintap hos kvinner som er ferdig med overgangsalderen. Det er vist å kunne forhindre brudd i ryggsøylen, men har ingen dokumentert beskyttende effekt mot brudd i lårhals eller håndledd. Raloxifen gir en liten økning i faren for at du skal få blodpropper og hjerneslag. Mer vanlige bivirkninger er hetetokter og leggkramper.

Tidligere var det vanlig at kvinner etter overgangsalderen tok hormonerstatninger(HRT). Men selv om hormonerstatninger har effekt, veier ikke langtidsbruk opp for risikoen som følger med. Hormonerstatningene gir over tid økt fare for å utvikle brystkreft, hjerteinfarkt, slag og blodpropp. Nå anbefales hormonerstatning kun til kvinner med svært fremskreden beinskjørhet, og som ikke kan ta noen av de andre legemidlene.     

Legemidler for menn

Bisfosfonater er det vanligste legemiddelet som brukes i behandlingen mot beinskjørhet hos menn, men både denusomab og teriparatide kan også brukes i behandlingen.  Likevel er det svært sjelden at de to sistnevnte brukes i Norge siden det ikke refunderes rutinemessig på blå resept.

Det er mulig at noen menn kan ha svak beinmasse på grunn av lavt testosteron-nivå, men det er usikkert om tilskudd av testosteron har effekt. Ved påvist lavt testosteronnivå, vil noen leger behandle dette med testosterontilskudd.

Beinskjørhet som skyldes bruk av kortisonpreparater

Noen pasienter tar betennelsesdempende legemidler kalt kortison. Legemidlene er effektive mot mange lidelser. Langtidsbruk med tablett- eller injeksjonsbehandling kan gi svakere beinmasse. Hvis behandlingen varer over flere måneder, anbefales tilskudd med D-vitamin, kalsium og bisfosfonater.

Prognose

Ved beinskjørhet er det større fare for brudd ved lav påkjenning. Det er imidlertid ikke slik at alle med beinskjørhet brekker bein.

Du kan forebygge brudd ved å unngå åpenbare situasjoner som øker faren for beinbrudd. Det hjelper også med riktig kosthold, mosjon og behandling gitt av lege.

 

 

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

(/pasientinformasjon/muskel-og-skjelett/beinskjorhet)