Her finner du tester for autisme og Aspergers syndrom

Helsebiblioteket har samlet fritt tilgjengelige, norskspråklige skåringsverktøy for autisme og Aspergers syndrom. 

Ill.foto: natasa778, iStockphoto

Skåringsverktøy kan være til hjelp dersom du har mistanke om autismespektrumforstyrrelser. Ill.foto: natasa778, iStockphoto

Å utrede og behandle autismespektrumlidelser byr på egne utfordringer og krever spesifikke skåringsverktøy. Du kan fritt bruke og skrive ut alle skåringsverktøyene Helsebiblioteket har samlet.

To av de mest kjente verktøyene er RAAD-R med skåringsveiledning og Væremåteskjema. Væremåteskjema finnes i en utgave for jenter og en for gutter.

RAAD-R er oversatt fra engelsk på oppdrag av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus. Det er et 80-spørsmåls selvutfyllingsskjema som tar rundt en halvtime å fylle ut.

Væremåteskjemaet   ble laget i Norge for å beskrive individuelle særtrekk hos barn, ungdom og voksne med vansker innen autismespekteret. Det er utviklet en ganske omfattende manual for Væremåteskjema.

Det finnes også et skjema for fokusrelaterte utførelsesvansker, FRU. Dette er laget i en utgave for gutter og en for jenter .

Dersom du kjenner til skåringsverktøy som er fritt tilgjengelige på norsk, og som Helsebiblioteket ikke har med i samlingen, så send gjerne en e-post til nettredaktøren .

Oppslagsverket BMJ Best Practice foreslår flere tester ved mistanke om autismespektrumlidelser, men disse er ikke fritt tilgjengelige.

Aktuelle lenker:

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt .

Les mer om skåringsverktøy , eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/her-finner-du-tester-for-autisme-og-aspergers-syndrom)