Tiltak for å forebygge delirium hos inneliggende pasienter

(/psykisk-helse/akuttpsykiatri/oppsummert-forskning/tiltak-for-a-forebygge-delirium-hos-inneliggende-pasienter-pa-intensivavdelinger?lenkedetaljer=vis)