Diagnostikk og utredning

Aktuelt

Bli bedre til å snakke om rus

NKROP – Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse har en samling videoer som kan være nyttige for den som vil bli bedre til å snakke med pasienter om rus.

Fastleger har satt flere p-diagnoser under pandemien (Dagens Medisin)

Flere har oppsøkt fastlegen på grunn av psykisk sykdom eller symptom gjennom pandemien, ifølge aktivitetstall fra Helsedirektoratet.  – Vi må anerkjenne at noen grupper har det vanskelig, sosial ulikhet har blitt forsterket, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu. 

(/psykisk-helse/diagnostikk-og-utredning)