Diagnostikk og utredning

Aktuelt

Her finner du MINI, GFS og HONOS

Helsebiblioteket har samlet fritt tilgjengelige tester og skåringsverktøy som MINI, GFS og HONOS. Du finner lenkene til testene under. 

E-læringskurs i bruk av skåringsverktøyet HoNOS

Helse SørØst har utviklet et e-læringskurs i bruk av HoNOS som måleverktøy i psykisk helsevern. Dette e-kurset gjøres nå tilgjengelig for alle helseregioner, helseforetak, kommuner og andre ved de to lenkene nedenfor.

Karakteren (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Karakteren utgjør en bro som overskrider skillet mellom før og nå, indre og ytre, kropp og sinn. I klinisk praksis kan karakterbegrepet utgjøre et nyttig supplement til selv-begrepet.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/diagnostikk-og-utredning)