Gjennom Helsebiblioteket har du tilgang til tidsskriftene nedenfor.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/diagnostikk-og-utredning/tidsskrifter)